Mladí dobrodruzi spojují zážitky s poznáním a výchovou

 

O našem klubu

Mladí dobrodruzi, z. s., je nezisková organizace, jejímž cílem je všestranný rozvoj dětí předškolního a školního věku a podpora jejich zdravého životního stylu. Pořádáme výlety, výpravy, kurzy a setkání, věnujeme se vzdělávání, praktickým dovednostem, sportu a dalším volnočasovým aktivitám a hrám.

Výjimečnost našeho klubu spočívá ve spolupráci s profesionálními průvodci, kteří jsou nejen zkušenými cestovateli, ale rozumí i respektující výchově. Právě to je velká výhoda oproti jiným dobrovolnickým organizacím, protože v nich často působí mladí lidé, kteří nemají dostatečné znalosti a zkušenosti. „Dospělý člověk je ten, který je schopen růst a rozvíjet se.“

 

Naše hodnoty: respekt, svoboda a zodpovědnost

Mladí dobrodruzi se učí žít v kolektivu, konstruktivně řešit sociální situace a respektovat domluvená pravidla. Učí se říct svůj názor a zároveň přijímat názory ostatních. Osvojují si správné řešení konfliktů a efektivní komunikaci.

Děti vedeme k samostatnosti a využíváme jejich vnitřní motivace. Přistupujeme k nim individuálně a s respektem. Zajišťujeme bezpečné a motivující prostředí, ve kterém se mohou všestranně rozvíjet. Podporujeme jejich kreativitu a zručnost a dáváme jim prostor pro volnou hru. Akceptujeme volbu a přirozené následky.

 

Učíme se prostřednictvím přírody

Volnočasové aktivity organizujeme převážně v přírodě. Pobyt venku a pohyb na čerstvém vzduchu podporuje zdraví a odolnost dětí. Mladí dobrodruzi poznávají okolí místa, kde žijí, osvojují si praktické cestovatelské dovednosti a učí se rozpoznat přirozená nebezpečí.

Vytváříme si vztah k přírodě a zkoumáme možnosti její ochrany. Klademe si nejrůznější otázky. Potřebujeme k životu přírodu? Má to, co nakupuji, nějaký negativní vliv na přírodu? Mít rád přírodu znamená třeba zacházet šetrně se svými věcmi, třídit odpad, využívat obnovitelné zdroje energie a mnoho dalšího.

 

 

Moudrost vychází z knih

Respektovat a byt respektovan

 

Klíčem ke spokojenému životu jsou dobré mezilidské vztahy

Mezilidské vztahy představují zdroj většiny radostí i bolestí v lidském životě. Mladí dobrodruzi pěstují demokratické vztahy založené na vzájemném respektu a úctě. Poznávají hodnotu přátelství a sdílení, prožívají společně rituály a dodržují stanovená pravidla komunikace. Vytvářejí si pozitivní vztah k sobě a snaží se správně porozumět pocitům a názorům ostatních.

 

Možnost řídit se podle vlastních tužeb

Využíváme vnitřní motivace dětí, aby se mohly věnovat věcem proto, že v nich vidí smysl, že je baví a že samy chtějí. Proto pro ně připravujeme program formou nabídky. Dáváme možnost říct „ne“.

 

 

Mladé dobrodruhy doprovázejí

 

Petr Lízal

Přátele mi říkají AG („Ejdží“), je mi 31 let, již 15 let působím jako skautský vedoucí ve své rodné vesnici. Pravidelně se podílím na pořádání skautských letních táborů pro děti, organizoval jsem desítky jednodenních i vícedenních výletů. Skautský oddíl ze mě udělal respektujícího průvodce, který touží dělat věci správně a předávat své zkušenosti. Jako každý vedoucí jsem absolvoval zdravotnický kurz, který mě naučil základům první pomoci a připravil mě dostatečně i na případně krizové situace.

Využívám vnitřní motivace dětí, aby se mohly věnovat věcem proto, že v nich vidí smysl, že je baví a že samy chtějí. Proto pro ně připravuji řízený program formou nabídky. Dávám možnost říct „ne“. Ve skupině vytváříme skutečné dohody, hledáme podstatu názorů a potřeb, následně společně tvoříme přijatelná řešení.

Práce průvodce na plný úvazek mi oproti dobrovolné a neplacené činnosti umožňuje chystat kvalitnější program pro děti, zkrátka mám na to čas a energii. Především žádný průvodce nemůže věnovat dětem 10 hodin denně svého času, aniž by jeho čas nebyl finančně oceněn.

Vaše finační dary svým způsobem vracím dětem. Děkuji, 1004823025/3030 I PAYPAL I PATREON


 

 

Bc. Šárka Plchová

Šárka
2018  

(Text se připravuje) - v první osobě:  Baví ji tvořit inspirativní a poučné příběhy, děti tak vnímají ...   Mám 10letého syna... Jsem stále uměvavá :) V létě jednou za měsíc chystám pro předškolní...   školní..  Má 37 let.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Aleš Snášel

Aleš
2018  

 (Text se připravuje - v první osobě) Aleše vždy velice bavila práce s dětmi, přál by si být učitelem. Své dovednosti uplaňuje na základní škole v Měníně, vede svůj IT kroužek. Vlastní dvě SRO firmy. Má maželku a dvě děti. Aleš je bez pochyby altruista, i když si to o sobě nemyslí a říká to o všech ostatních. Stál na počátku všeho, bez jeho inspirace a altruismu by nikdy náš klub nevznikl. Jsem rád, že se rohodl podpořit můj sen, stal se tak jedním ze zakladatelů klubu Mladí dobrodruzi.

Baví ho stolní hry, hlavně ty drahé, nemá rád když mu je děti ničí. Je velký sběratel... Pořádá jednou začas v naší klubovně pro všechny naše členy podvečerní hraní stolních her. Bla bla bla asi něco takového...

 

 

Karel

Karel
2018    

(Text se připravuje) Karel je náš nejmladší průvodce, má 17 let, ale jeho přirozený optimismus a neustálé nadšení nás přesvědčilo, že je to ten člověk, kterého potřebujeme.

 

 

 

 

 

 

Kontakt