Mladí dobrodruzi spojují zážitky s poznáním a výchovou

 

 O našem klubu

Mladí dobrodruzi, z. s., je nezisková organizace, jejímž cílem je všestranný rozvoj dětí předškolního a školního věku a podpora jejich zdravého životního stylu. Pořádáme výlety, výpravy, kurzy a setkání, věnujeme se vzdělávání, praktickým dovednostem, sportu a dalším volnočasovým aktivitám a hrám.

Výjimečnost našeho klubu spočívá ve spolupráci s profesionálními průvodci, kteří jsou nejen zkušenými cestovateli, ale rozumí i respektující výchově. Právě to je velká výhoda oproti jiným dobrovolnickým organizacím, protože v nich často působí mladí lidé, kteří nemají dostatečné znalosti a zkušenosti. „Dospělý člověk je ten, který je schopen růst a rozvíjet se.“

ZNAK       Logo2               LOGOLogo ciste2

Naše hodnoty: respekt, svoboda a zodpovědnost

Mladí dobrodruzi se učí žít v kolektivu, konstruktivně řešit sociální situace a respektovat domluvená pravidla. Učí se říct svůj názor a zároveň přijímat názory ostatních. Osvojují si správné řešení konfliktů a efektivní komunikaci.

Děti vedeme k samostatnosti a využíváme jejich vnitřní motivace. Přistupujeme k nim individuálně a s respektem. Zajišťujeme bezpečné a motivující prostředí, ve kterém se mohou všestranně rozvíjet. Podporujeme jejich kreativitu a zručnost a dáváme jim prostor pro volnou hru. Akceptujeme volbu a přirozené následky.

 

Učíme se prostřednictvím přírody

Volnočasové aktivity organizujeme převážně v přírodě. Pobyt venku a pohyb na čerstvém vzduchu podporuje zdraví a odolnost dětí. Mladí dobrodruzi poznávají okolí místa, kde žijí, osvojují si praktické cestovatelské dovednosti a učí se rozpoznat přirozená nebezpečí.

Vytváříme si vztah k přírodě a zkoumáme možnosti její ochrany. Klademe si nejrůznější otázky. Potřebujeme k životu přírodu? Má to, co nakupuji, nějaký negativní vliv na přírodu? Mít rád přírodu znamená třeba zacházet šetrně se svými věcmi, třídit odpad, využívat obnovitelné zdroje energie a mnoho dalšího.

 

 

Moudrost vychází z knih

Respektovat a byt respektovan

 

Klíčem ke spokojenému životu jsou dobré mezilidské vztahy

Mezilidské vztahy představují zdroj většiny radostí i bolestí v lidském životě. Mladí dobrodruzi pěstují demokratické vztahy založené na vzájemném respektu a úctě. Poznávají hodnotu přátelství a sdílení, prožívají společně rituály a dodržují stanovená pravidla komunikace. Vytvářejí si pozitivní vztah k sobě a snaží se správně porozumět pocitům a názorům ostatních.

 

Logo ciste2Mladí dobrodruzi je skautská organizace

 • Erb / logo simbolizuje: strážce dobra  
 • Heslo: Na čest Mladého dobrodruha je možno se spolehnout.
 • Denní příkaz: Mladý dobrodruh má povinost být prospěšný a pomáhat jiným

Tři principy:

 1. Povinnost vůči sobě, chápaná jako odpovědnost za rozvoj sebe sama.
 2. Povinnost vůči ostatním, chápaná jako o úsilí o mír, snaha o vzájemné pochopení a spolupráci mezi lidmi, národy a různými sociálními skupinami; je pojata jako závazek účastnit se na rozvoji společnosti, jako úcta a láska prokazovaná bližním a přírodě.
 3. Povinnost k vyšším hodnotám, chápaná jako povinnost hledat a respektovat v životě vyšší hodnoty než materiální.

Zákon jsou pravidla pro život Mladých dobrodruhů, k jeho dodržování ve svém životě se dobrovolně zavazují.

 1. Mladý dobrodruh je prospěšný a pomáhat jiným.
 2. Mladý dobrodruh je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
 3. Mladý dobrodruh je přítelem všech lidí dobré vůle.
 4. Mladý dobrodruh je hospodárný a šetrný.
 5. Mladý dobroruh je zdvořilí, pravdomluvný a čestný.
 6. Mladý dobrodruh je loajální ke svému přesvědčení.
 7. Mladý dobrodruh naslouchá druhým.
 8. Mladý dobrodruh je veselé mysli za každých okolností.
 9. Mladý dobrodruh je čistý v myšlení, slovech i skutcích.
 10. Mladý dobrodruh zastává svobodu, je zodpovědný a respektuje druhé.
 11. Mladý dobrodruh mluví nenásilnou / efektvivní / respektující formou.

 

Mladé dobrodruhy doprovázejí

 

Petr Lízal - předseda spolku

Přátele mi říkají AG („Ejdží“), je mi 31 let, již 15 let působím jako skautský vedoucí ve své rodné vesnici. Pravidelně se podílím na pořádání skautských letních táborů pro děti, organizoval jsem desítky jednodenních i vícedenních výletů. Skautský oddíl ze mě udělal respektujícího průvodce, který touží dělat věci správně a předávat své zkušenosti. Jako každý vedoucí jsem absolvoval zdravotnický kurz, který mě naučil základům první pomoci a připravil mě dostatečně i na případně krizové situace.

Využívám vnitřní motivace dětí, aby se mohly věnovat věcem proto, že v nich vidí smysl, že je baví a že samy chtějí. Proto pro ně připravuji řízený program formou nabídky. Dávám možnost říct „ne“. Ve skupině vytváříme skutečné dohody, hledáme podstatu názorů a potřeb, následně společně tvoříme přijatelná řešení.

Práce průvodce na plný úvazek mi oproti dobrovolné a neplacené činnosti umožňuje umožnit chystat kvalitnější program pro děti, zkrátka mám na to čas a energii. Především žádný průvodce se nemůže věnovat deset hodin denně dětem, aniž by jeho čas nebyl finančně oceněn.

Vaše finační dary svým způsobem vracím dětem. Děkuji, 1004823025/3030 I PAYPAL I PATREON

 


 

 

Bc. Šárka Plchová

Šárka
2018  

(Text se připravuje) Šárka žije rodinný život, má jednoho syna. Pro mladé dobrodruhy tvoří poučné příběhy a na cestách je neodolatelnou formou vypráví. Rozumí  i předškolním dětem, je to zkrátka průvodkyně k nezaplacení.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Aleš Snášel

Aleš
2018  

Aleš je náš manager, dokáže zařídit vše nemožné jen zapoužití telefonu, proto mu říkáme Gaučová propiska. Miluje drahé stolní hry a nemá rád když mu je děti ničí. Žije poklidný rodinný život, má dvě děti, miluje městský ruch. Určitě ho potkáte v klubovně, při večerním setkání u stolních her.

 

 

 

 

 

 

Karel

Karel
2018    

(Text se připravuje) Je mi 16 let, chodil jsem do skautu 6 let. Studuji...
Práce průvodce mě těší, rád organizuji a plánuji různé výlety a kurzy pro starší děti (7+).

Karel je náš nejmladší průvodce, jeho přirozený optimismus a neustálé nadšení motivuje celý náš tým.

 

 

 

 

 

 

Kontakt